Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach

Egzaminy

Egzamin ósmoklasisty

Od roku szkolnego 2018/2019 w ostatniej klasie 8-letniej szkoły podstawowej jest
przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.
W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany
będzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.
Od roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy
nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii,
historii.
Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu będą przedstawiane 
w procentach i na skali centylowej. Przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe,
uzyskane wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, natomiast będą stanowić jedno
z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Zasady organizacji
i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, dotyczące m.in. warunków zwalniania uczniów
z obowiązku przystąpienia do egzaminu, dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu,
możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, będą analogiczne do rozwiązań
funkcjonujących na obecnie przeprowadzanym egzaminie gimnazjalnym. Dodatkowe informacje na
stronach:

http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty
http://www.oke.krakow.pl
 

1. Harmonogram:
    •  język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
    • matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00 
    • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
2. Uczniowie piszą na Sali gimnastycznej język polski i matematykę, języki obce w klasach.
3. Uczniowie z przedłużonym czasem, piszą w osobnej Sali.
4. Egzamin próbny w Szkole Podstawowej w Niebieszczanach ..............  oraz
    w terminie późniejszym (termin zostanie podany do wiadomości uczniów i rodziców).
5. Dostosowania – na podstawie orzeczenia, zaświadczenia, opinii.
6. Nadzór nad przebiegiem egzaminu pełni komisja w składzie minimum dwu nauczycieli (może
    być więcej) z tym, że jeden musi być spoza szkoły oraz członek komisji nie może uczyć
    przedmiotu którego dotyczy dana część egzaminu.
7. Zasady egzaminacyjne:
    • można używać jedynie czarnego, niezmywalnego/nieścieralnego długopisu lub pióra, a na matematykę można dodatkowo posiadać linijkę,
    • można wnieść z sobą małą butelkę wody, jednak ma ona stać na podłodze przy ławce,
    • należy przynieść na egzamin legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
    • uczeń musi znać swój pesel (może mieć go ze sobą zapisany),
    • obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną,
    • należy zachować ciszę i pisać samodzielnie,
    • miejsca w sali egzaminacyjnej będą losowane przed wejściem na egzamin

 

                                                                                                                                 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   

 

     
         

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6